EN

Κριτήρια εισαγωγής
Αρχική / Διαδικασία εισαγωγής / Κριτήρια εισαγωγής

Κριτήρια εισαγωγής

Κριτήρια εισαγωγής

Το βασικό πτυχίο και το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ο/η κάθε υποψήφιος/-α που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από τα κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας.
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνονται από τα ακόλουθα κριτήρια εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος/α να ανταποκρίνεται σε όλα. Οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών.

Τα κριτήρια ορίζονται ως εξής:

1. Βαθμός πτυχίου (μέγιστο 40 μόρια).
Βαθμός πτυχίου Χ 4

2. Διπλωματική – Πτυχιακή Εργασία (μέγιστο 5 μόρια)
Η Διπλωματική Εργασία αξιολογείται με πέντε μόρια αν έχει εκπονηθεί από ένα μόνο συγγραφέα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της. Αν έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους συγγραφείς, τα μόρια που δίνονται στον/στην υποψήφιο/-α ισούνται με το πηλίκο του πέντε δια του αριθμού των συγγραφέων. Η Διπλωματική Εργασία πιστοποιείται με βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ή τη βιβλιοθήκη, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των συγγραφέων.

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου (μέγιστο 5 μόρια, για 2 έτη εργασίας, 2 ½ μόρια για 1 έτος και 0.5 μόριο για ½ έτος)
Η επαγγελματική προϋπηρεσία πρέπει να εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ και αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
    Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
  2. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
    Αντίγραφο ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Βεβαίωση του εργοδότη όπου να φαίνεται επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εργασίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
  3. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
    Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

4. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με συντακτική επιτροπή (μέγιστο 10 μόρια)
Αξιολογούνται μέχρι δύο δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων. Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνές έγκριτο περιοδικό (σε διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων),ή Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών, τότε ο υποψήφιος για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο πρώτος συγγραφέας λαμβάνει 5 μόρια, ο δεύτερος 3 και ο τρίτος 2 μόρια.
Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει στον φάκελο υποψηφιότητας να προσκομίσει ολόκληρη τη δημοσίευση.
Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει να κατατεθεί επιπλέον η βεβαίωση αποδοχής από τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού και αντίγραφο της εργασίας.

5. Προφορικές ή/και αναρτημένες (poster) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής (μέγιστο 6 μόρια)
Αξιολογούνται μέχρι δύο ανακοινώσεις. Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση αξιολογείται για τον πρώτο συγγραφέα με 3 μόρια, για τον δεύτερο με 2 και για τον τρίτο με 1.
Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και τη σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η ανακοίνωση και βεβαίωση παρουσίασης από το συνέδριο.

6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια)
Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών ΑΕΙ), η οποία να πιστοποιεί τη συμμετοχή του/της σε ερευνητικό πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας ενός ημερολογιακού εξαμήνου.

7. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ (10 μόρια)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αξιολογούνται με 10 μόρια.

8. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) ή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) (μέγιστο 25 μόρια)
Όσοι/ες υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτούνται με 15 μόρια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με 25 μόρια.

Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή” έχει ως αντικείμενο την ανανέωση της επιστημονικής γνώσης για την προαγωγή της αθλητικής επιστήμης και την ειδικευμένη έρευνα με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις στα γνωστικά πεδία της Σχολικής Φυσικής Αγωγής και της Προσαρμοσμένης/ Ειδικής Φυσικής Αγωγής.

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκπαίδευση στη Φυσική Αγωγή | Μεταπτυχιακό ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, 1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, 54124, Θεσσαλονίκη,

+30 2310-992242

+30 2310-992242

msc-pe@phed.auth.gr